no-img

word - آرنه وب | قالب رایگان وردپرس | افزونه وردپرس


م
ن
و
آرنه وب | قالب رایگان وردپرس | افزونه وردپرس

مطالب

موضوع : word
ZIP
مقاله پیرامون کنترلرها

مقاله پیرامون کنترلرها


مقاله پیرامون کنترلرها ، دانلود مقاله عنوان مقاله : کنترلرها ریز پردازنده ها و میکروکنترلرها در طراحی سیستمهای کنترل برای طیف وسیعی از وسایل و کاربرد ها استفاده می شود. پیشرفتی که در این زمینه پدید آمده است. نگرشی همه جانبه را از طرف متخصصین و علاقمندان به این شاخه می طلبد. در این زمینه PLC یا کنترل گر منطقی برنامه پذیر از جایگاه خاصی برخوردار است. از ساده ترین فرآیندهایی که می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / مهر / ۱۳۹۴   بازدید : 947   نویسنده : علیرضا نجاتی
ZIP
دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در دانشکده

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در دانشکده


دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در دانشکده عنوان گزارش : کارآموزی حسابداری در دانشکده قسمت حسابداری مهمترین بخش هرموسسه و یا شرکت میباشد به گونه ای که اگر این قسمت در یک شرکت وجود نداشته باشد ادامه حیات ان با مشکل روبرو میشود و از طرف دیگر هر موسسه خواسته یا ناخواسته از سیستم حسابداری پیروی میکند از این رو حسابدار یک موسسه داری اهمیت خواصی می باشد که نیاز به مهارت و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۱ / شهریور / ۱۳۹۴   بازدید : 1169   نویسنده : علیرضا نجاتی
ZIP
مقاله مدیریت بازاریابی صنعتی

مقاله مدیریت بازاریابی صنعتی


مقاله مدیریت بازاریابی صنعتی عنوان مقاله : مدیریت بازاریابی صنعتی این مطالعه چهارچوب طرح های تلفیقی آموزش سازمانی را در رفتار سازمانی خریدار توسعه می دهددر این مطالعه فعالیت های ارتباطی و روابط میان واحدهای استراتژیک تجاری که در فرایند خرید مشارکت دارند مورد توجه قرار می گیرند حمایت علمی برای روابط پیشنهاد شده بر اساس رشته ای از مطالعات صورت گرفته که این مطالعات بر اساس مصاحبه با مدیران واحد استراتژیک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / شهریور / ۱۳۹۴   بازدید : 1097   نویسنده : علیرضا نجاتی
ZIP
مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی

مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی


مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی عنوان مقاله : نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی با افزایش سیستمهای کامپیوتر و گسترش تکنولوژی اطلاعات , بحث اصلی در علم کامپیوتر از چگونگی جمع آوری اطلاعات به نحوه استفاده از اطلاعات منتقل شده است . سیستمهای داده کاوی ,این امکان را به کاربر می دهند که بتواند انبوه داده های جمع آوری شده را تفسیر کنند و دانش نهفته [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / شهریور / ۱۳۹۴   بازدید : 884   نویسنده : علیرضا نجاتی
ZIP
مقاله انواع هوش و هوش مصنوعی

مقاله انواع هوش و هوش مصنوعی


مقاله انواع هوش و هوش مصنوعی عنوان مقاله : انواع هوش و هوش مصنوعی بطور کلی تعاریف متعددی را که توسط روان شناسان برای هوش ارائه شده است، می‌توان به سه گروه تربیتی (تحصیلی) ، تحلیلی و کاربردی تفسیم کرد. به اعتقاد روانشناسان تربیتی ، هوش کیفیتی است که مسبب موفقیت تحصیلی می‌شود و از این رو یک نوع استعداد تحصیلی به شمار می‌رود. آنها برای توجیه این اعتقاد اشاره می‌کنند که کودکان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / شهریور / ۱۳۹۴   بازدید : 1003   نویسنده : علیرضا نجاتی
ZIP
مقاله فناوری nfc و کاربرد آن در مدیریت پارکینگ های مشهد‎

مقاله فناوری nfc و کاربرد آن در مدیریت پارکینگ های مشهد‎


مقاله فناوری nfc و کاربرد آن در مدیریت پارکینگ های مشهد‎ اﻣﺮوزه ﻣﻌﻀﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰی ﺷﻬﺮ، ﮔﺮﻳﺒﺎنﮔﻴﺮ اﻛﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻳﻜﻲ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓﻫﺎی ﻏﻴﺮﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎرک ﺣﺎﺷﻴﻪای و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺮض ﺧﻴﺎﺑﺎن و در ﻛﻞ اﺧﻼل در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻣﻲﺷﻮد. مشهد به عنوان شهر زیارتی که سالانه پذیرای میلیون ها زائر است نیازمند مدیریت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / شهریور / ۱۳۹۴   بازدید : 1006   نویسنده : علیرضا نجاتی
ZIP
مقاله بودجه و پروژه های عمرانی‎

مقاله بودجه و پروژه های عمرانی‎


مقاله بودجه و پروژه های عمرانی‎ دیدگاهها, نظریه ها و تعاریف مختلفی در خصوص بودجه ارائه شده است. این تعاریف نیز متاثر از نظریه های اقتصادی در مورد دولت بوده است و دیدگاههای موجود در زمینه دولت نیز تحت تاثیر شرایط متفاوت سیاسی, اقتصادی و فرهنگی بوده است. در یک بررسی کلی می توان گفت نظام بودجه بندی به عنوان یک ابزار مهم و حساس برنامه ریزی به موازات رشد و توسعه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / مرداد / ۱۳۹۴   بازدید : 1009   نویسنده : علیرضا نجاتی
ZIP
مقاله اجرای کارهای ساختمانی

مقاله اجرای کارهای ساختمانی


مقاله اجرای کارهای ساختمانی ، گزارش کارآموزی کارهای ساختمانی اجرای کـارهـای ساختمانی شـامـل مراحـل متعددی است که ضمن آن افراد با ماشین آلات ساختمانی، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . این روابط ویژگی ها امکان وقـوع حوادث را بـرای نیروی انسـانی را افـزایش می دهـنـد . محـافظت از افراد انسانی در قبال حوادث نـاشـی از کـار از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت . از این رو بـاید ابـزار و ماشین آلات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / مرداد / ۱۳۹۴   بازدید : 1016   نویسنده : علیرضا نجاتی